გართობა და დასვენება საქართველოში: თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი ღია ცის ქვეშ. წარმოდგენილია 14 ეთნოგრაფიული ზონა: ქართლი, კახეთი, სამეგრელო, იმერეთი, რაჭა, აჭარა, სვანეთი, სამცხე-ჯავახეთი, და სხვა.