გართობა და დასვენება საქართველოში: საქართველოს ეროვნული მუზეუმი.

  • მისამართი: თბილისი, რუსთაველის გამზირი 3
  • ტელ: (995 32) 299 71 76
  • https://museum.ge/