თაგო მაღალმთიანი აჭარის სოფელია. კომუნისტებმა აქ საბაგირო გზა ააშენეს, რომელიც დღემდე ხშირად ერთადერთი საშუალებაა, რომლითაც აქაურები სარგებლობენ